Alpin 73396 manual

Alpin 73396
6.9 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Español
manualAlpin 73396

Thermometer: inside / outside, digital

Installation Instructions: Remove the protective foil from the front side
of the thermometer. To activate the battery, open the battery compartment
and remove the protective strip. Close the cover as indicated in the figure.
Set in or out at the back.
Temperature range: –50°C to 50°C / –58 out to 122°F.
When used in your car, make sure that the outside sensor is not influenced
by wind or engine heat when driving. Most precise temperature display
may be achieved when placed on the inside of the front bumper.
When using this thermometer in your household, make sure that the
sensor is not exposed to direct sunlight. Outside temperature sensor cord
with a connector for easy installation and removing. If necessary, replace
the battery with an LR44 battery or with a battery of similar type.
On the console: Fasten the holder onto the thermometer (see figure).
Remove the protective film from the adhesive surface at the back side and
fix the thermometer onto clean and dry surface. Now, you can remove the
thermometer: the holder remains at the spot of fixation.
Important cautions: After sticking the thermometer, wait for half an
hour to let the connection harden.
On the ventilation grill: Fasten the clip onto the thermometer
(see figure). Install the thermometer onto the ventilation grill.
Note: The clip may be fastened either horizontally or vertically.

Teploměr vnitřní / venkovní digitální

Návod: Z přední části teploměru odstraňte ochrannou fólii. Pro aktivaci
baterie otevřete kryt prostoru pro baterii a odstraňte ochranný pásek. Kryt
opět uzavřete tak, jak je znázorněno na obrázku. Na zadní části nastavte
in nebo out. Rozsah teploty leží mezi –50°C až 50°C příp. –58 out až
122°F. Při použití v autě dbejte na to, aby venkovní senzor nebyl vystaven
větru za jízdy nebo teplu od motoru. Co nejpřesnějšího zobrazení teploty
lze dosáhnout při upevnění na vnitřní straně předního nárazníku.
Při použití tohoto teploměru v domácnosti dodržte, aby senzor nebyl
vystaven přímému slunečnímu záření. Kabel senzoru venkovní teploty s
konektorem pro snadnou montáž a demontáž. V případě nutnosti výměny
baterie použijte baterii LR44 nebo podobnou.
Na konzole: Držák upevněte na teploměr tak, jak je znázorněno na
obrázku. Z lepicí plochy na zadní části odstraňte ochranný film a vše
upevněte na čistý, suchý povrch. Teploměr lze nyní odejmout, držák
zůstane v místě upevnění.
Užitečné upozornění: Po nalepení počkejte půl hodiny, aby se lepený
spoj uchytil.
Na větrací mřížce: Úchytný klips upevněte na teploměr tak, jak je
znázorněno na obrázku. Vše upevněte na větrací mřížku.
Upozornění: Úchytný klips lze upevnit buď horizontálně nebo vertikálně.

Thermomètre digital intérieur/extérieur

Mode d‘emploi: Enlevez la feuille protectrice de l’écran. Pour activer la
pile ouvrez le couvercle de l’espace aux piles et enlevez le ruban de
protection. Remettez le couvercle selon l’image. Réglez in ou out sur la
partie de derrière. La gamme de mesure se trouve entre –50°C et 50°C
ou bien entre –58 et 122°F. En utilisant ce thermomètre dans la voiture
veillez à ne pas exposer le senseur extérieur au vent ou à la chaleur
causée par le moteur. Pour obtenir la plus exacte température, fixez le
senseur de la température extérieure derrière le pare-chocs. En utilisant ce
thermomètre dans la maison veillez à ne pas exposer le senseur au soleil
direct. Le câble du senseur de la température extérieure avec un
connecteur pour un montage et un démontage facile. En cas de besoin
changez la pile pour une LR44 ou une pile semblable.
Sur une console: Fixez la poignée du thermomètre selon l’image.
Enlevez la feuille protectrice de la partie de derrière et collez sur une
surface propre et sèche. Le thermomètre est maintenant détachable, la
poignée reste collée sur l’endroit chosi.
L’avertissement utile: Attendez une demie heure après avoir colé,
pour que la jointure soit solide.
Sur la grille de ventilation: Fixez le clip sur le thermomètre selon
l’image. Fixez tous sur la grille de ventilation.
Avertissement: Le clip est fixable dans la position horizonale ou verticale.

Termometro digitale interno / esterno

Istruzioni: Togliere la foglia di protezione dalla parte anteriore del termometro.
Per l’attivazione della batteria aprire il coperchio dello spazio per batteria e togliere
il nostro di protezione. Richiudere il coperchio in modo che è raffigurato
sull’immagine. Sulla parte posteriore impostare in oppure out. Il campo di
temperatura si trova tra –50°C fino a 50°C eventualmente –58 out fino a 122°F.
Nell’utilizzo in automobile osservare che il sensore esterno non sia esposto al vento
durante il viaggio oppure al caldo del motore. Si può ottenere la più precisa
visualizzazione della temperatura nel fissaggio sul lato interno del paraurti
anteriore. Utilizzando il presente termometro in casa bisogna osservare che il
sensore non sia esposto ai raggi di sole diretti.Il cavo del sensore della temperatura
esterna con il connettore per il montaggio e smontaggio facile. In caso di necessità
della sostituzione della batteria bisogna utilizzare la batteria LR44 oppure simile.
Sulla console: Fissare il portatermometro in modo come è raffigurato
sull’immagine. Togliere la pellicola di protezione dalla superficie da incollare della
parte posteriore e fissare tutto sulla superficie pulita ed asciutta. Adesso il
termometro può essere tolto, il portatermometro rimane sul posto di fissaggio.
Avvertenza utile: Dopo l’incollatura bisogna aspettare mezz’ora per
fare attaccare il giunto incollato.
Sulla rete di ventilazione: La clip di attacco deve essere fissata al termometro
in modo che è raffigurato sull’immagine. Fissare tutto sulla rete di ventilazione.
Avvertenza: La clip di attacco può essere fissata sia orizzontalmente che verticalmente.

Teplomer vnútorný / vonkajší digitálny

Návod: Z prednej časti teplomeru odstráňte ochrannú fóliu. Pre aktiváciu
batérie otvorte kryt priestoru pre batériu a odstráňte ochrannú pásku. Kryt
opäť uzatvorte tak, ako je znázornené na obrázku. Na zadnej časti
nastavte in alebo out. Rozsah teploty leží medzi –50°C až 50°C príp. –58
out až 122°F. Pri použití v aute dbajte na to, aby vonkajší senzor nebol
vystavený vetru počas jazdy alebo teplu od motora. Čo najpresnejšieho
zobrazenia teploty je možné dosiahnuť pri upevnení na vnútornej strane
predného nárazníku.Pri použití tohto teplomeru v domácnosti dodržte, aby
senzor nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Kábel senzora
vonkajšej teploty s konektorom pre jednoduchú montáž a demontáž. V
prípade nutnosti výmeny batérie použite batériu LR44 alebo podobnú.
Na konzole: Držadlo na teplomere upevnite tak, ako je znázornené na
obrázku. Z lepiacej plochy na zadnej časti odstráňte ochranný film a
všetko upevnite na čistý, suchý povrch. Teplomer je možné teraz odobrať,
držadlo zostane v mieste upevnenia.
Užitočné upozornenie: Po nalepení počkajte pol hodiny,
aby sa lepený spoj uchytil.
Na vetracej mriežke: Úchytnú klipsu na teplomere upevnite tak, ako je
znázornené na obrázku. Všetko upevnite na vetraciu mriežku.
Upozornenie: Úchytnú klipsu je možné upevniť buď
horizontálne alebo vertikálne.

Digital Innen-Aussenthermometer

Anleitung: Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite des
Thermometers. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und entfernen Sie den
Schutzstreifen zum Aktivieren der Batterie. Schließen Sie den Deckel
wieder wie in der Abbildung gezeigt. Stellen Sie auf der Rückseite in oder
out ein. Der Temperaturbereich liegt zwischen –50 °C bis 50 °C bzw.
–58 out bis 122 °F. Der Außentemperaturfühler sollte hinter der vorderen
Stoßstange montiert werden, um nicht dem Fahrtwind ausgesetzt zu sein.
Aussentemperatursensorkabel mit Steckkupplung für einfachen Ein-
und Ausbau. Bei erforderlichem Batteriewechsel verwenden Sie eine
LR44-Batterie oder gleichwertige Batterie.
An der Konsole: Bringen Sie die Halterung an dem Thermometer wie in
der Abbildung dargestellt an. Ziehen Sie den Schutzfilm von der
Klebefläche auf der Rückseite ab und bringen Sie das ganze auf einer
sauberen, trockenen Oberfläche an. Das Thermometer kann nun entfernt
werden, während die Halterung am Anbringungsort verbleibt.
Nützlicher Hinweis: Nach dem Aufkleben ein halbe Stunde warten,
damit die Klebeverbindung sich festigen kann.
An der Lüftung: Bringen Sie die Cliphalterung an dem Thermometer wie in
der Abbildung dargestellt an. Befestigen Sie das ganze an dem Lüftungsgitter.
Hinweis: Die Cliphalterung kann entweder horizontal oder waagrecht
angebracht werden.
Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396 Art.Nr. 73396
Lüftungsgittermontage
Installation on the ventilation grill
Montáž na větrací mřížce
Montage sur la grille de ventilation
Montaggio griglia di aeraggio
Montáž na vetracej mriežke
Montagefuß selbstklebend
Self-adhesive foot
Samolepicí montážní patka
L‘embout de montage autocollant
Montaggio base adesiva
Samolepiaca montážna pätka
Entfernen Sie die Schutzfolie
Remove the protective foil
Odstraňte ochrannou fólii
Enlevez la feuille protectrice
Togliete la fodera (imballaggio)
Odstráňte ochrannú fóliu
in
out
Schiebeschalter für Innen- und Aussentemperatur
Sliding inside / outside temperature switch
Posuvný přepínač vnitřní a venkovní teploty
Commutateur de la température intérieure/extérieure
Commutatore spostabile interno ed esterno
Posuvný prepínač vnútornej a vonkajšej teploty

Ver el manual de Alpin 73396 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Termómetros ambientales y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Alpin 73396 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Alpin y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Alpin proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Alpin
73396 | 73396
Termómetro ambiental
9002852733960
Español, Inglés
Manual de usuario (PDF)
Diseño
TipoEstación meteorológica electrónica
Utilizar conInterior / exterior
Color del productoBlack, Metallic
Tipo de visualizadorDigital
Desempeño
Unidad de medida de temperaturaF, °C
Rango de medición de la temperatura-50 - 50 °C
Rango de medición de la temperatura-58 - 122 °F
Empaquetado
Ancho del paquete125 mm
Profundidad del paquete150 mm
Altura del paquete25 mm
Contenido del embalaje
Pilas incluidasSi
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Alpin 73396 más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados