Emmaljunga Classic Sport manual

Emmaljunga Classic Sport
9.7 · 1
PDF manual
 · 134 páginas
Inglés
manualEmmaljunga Classic Sport
Suomi sivu 92 - 121

Classic Sport & City Carrycot

Sportvagn, Sportstroller, Sportwagen, Sport-rattaat & Klapvogn

Dansk side 24 - 45Deutsch Seite 68 - 89
English page 90 - 111
Norsk Side 46 - 67Suomi sivu 112 - 133
Svenska sida 2 - 23

• Instruction manual •

S DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DE FÖR FRAMTIDA BRUK.
DITT BARNS SÄKERHET KAN VERKAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
Denna produkt motsvarar standard DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
OBSERVERA! Denna produkt är avsedd r transporten av ett (1) barn från 6 nader - 3 år med en vikt av maximalt 15 kg.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Annd sittdelenrst när barnet kan sitta självständigt.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skatting/inlines.
VARNING! Liggdelen / liften är endast avseddr ett barn som inte kan sitta upp själv, rulla över sidan eller kan resa sig nder och kna. Maxvikt
av barnet: 9 kg.
VARNING! Använd aldrig liggdelen / liften en stativ. Den yttre längden / bredden av City korgen är 795 mm / 430 mm. Den yttrengden / bredden av
Quadroliften är 800 mm / 400 mm. Den yttre ngden / bredden av Hårdliften är 800 mm / 330 mm.
OBSERVERA! Besök www.emmaljunga.se för senaste versionen, innan du börjar använda produkten.
S DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT R BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG REFERENCE. DIT
BARNS SIKKERHED KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKTIONER!
Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
BERK! Dette produkt er beregnet til transport af et (1) barn fra 6 mdr. - 3 år med en gt på max. 15 kg.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 neder. Brug rst klapvognen r barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til b eller rulleskøjte b.
ADVARSEL! Barnevogns /lift kasse må kun bruges af børn som endnu ikke kan sidde op selv, rulle rundt maven og komme op nder og knæ.
Max vægt barnet 9 kg.
ADVARSEL! Brug aldrig barnevognen et stativ. Den ydre ngde/bredde City Bagen er 795 mm / 430 mm. Den ydre længde/bredde Quadrolif-
ten er 800 mm / 400 mm. Den ydre længde/bredde på Babyliften er 800 mm / 330 mm.
BERK! Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.
LES DISSE INSTRUKSJONER YER BRUK OG TA VARE DE FOR FRAMTIDIG BRUK. DITT BARNS
SIKKERHET KAN VIRKES OM DU IKKELGER DISSE INSTRUKSJONER!
Dette produkt tilsvarer standard DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
MERK! Dette produktet er beregnet for transport av et (1) barn fra 6mnd 3 år med en vekt maks. 15 kg.
ADVARSEL! Sportsvognsdelen er ikke beregnet for barn under 6 mnd. Bruk Sportsvogndelen først r barnet kan sitte selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke beregnet for jogging, skating/inlines.
ADVARSEL! Bagen er kun beregnet for barn som ikke kan sette seg selv opp, rulle over på siden eller reise seg opp på hender og knær. Maks. vekt
barnet: 9kg.
ADVARSEL! Bruk aldri bagen et stativ. Den ytre lengden / bredden City bagen er 795 mm / 430 mm. Den ytte lengden / bredden Quadroliften er
800 mm / 400 mm. Den ytre lengden / bredden på Hardbag er 800 mm / 330 mm.
MERK! Før bruk av produktet sjekk www.emmaljunga.no for siste versjon.
LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF. WENN SIE DIESE HINWEISE
NICHT BEACHTEN, KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BEEINTRÄCHTIGT WERDEN.
Dieses Produkt entspricht DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
Dieses Produkt ist für ein (1) Kind im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren mit einem Gewicht von max. 15 kg vorgesehen.WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für
Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn Ihr Kind selbsndig sitzen kann.
WARNUNG! Dieses Produkt ist r Jogging oder Skating/Inlines nicht geeignet.
WARNUNG! Die Liegewanne/ Tragetasche ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich aufn-
den und Knien stützen kann. Höchstgewicht des Kindes: 9kg
WARNUNG! Die Tragetasche/ Liegewanne nicht auf einem Ständer verwenden.
Die Außennge und Breite des City-Liegeaufsatzes betragen 795 mm/430 mm. Die Außenlänge und Breite des Quadrolift betragen 800 mm/400 mm.
Die Außenlänge und Breite des Hartlift betragen 800 mm/330 mm.
Besuchen Sie www.emmaljunga.de r neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
YOUR CHILS SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
This product complies with DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008
This product is suitable for one (1) child from 6 months - 3 years with a maximum weight of 15 kg.
WARNING! The seat-unit is not suitable for children under 6 months. Don’t use the seat-unit until your child can sit unaided.
WARNING! The product is not suitable for running or skating.
WARNING! This carrycot is suitable only for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight
of the child: 9 kg.
WARNING! Never use this carrycot on a stand.The outer length and width of the City Carrycot is 795 mm/430 mm.The outer length and width of the
Quadrolift is 800 mm / 400 mm. The outer length and width of the Babylift is 800 mm / 330 mm.
WARNING! Please visit www.emmaljunga.co.uk for the latest version of this manual before using the product.
LUE NÄMÄ YTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ, JA SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA
VARTEN. LAPSESI TURVALLISUUS VOI VAARANTUA MILIITÄ OHJEITA EI NOUDATETA.
tuote vastaa DIN EN 1888:2003 + A 1:2005 + A 2:2005 + A 3:2005, EN 1466:2008 standardin vaatimuksia
tuote on tarkoitettu yhden (1) lapsen kuljettamiseksi, noin 6 kuukauden ikäisestä aina 3 vuoden ikään asti. Lapsen enimmäispaino 15 kg.
VAROITUS! Ratasosaa ei ole tarkoitettu käytettäksi lapselle alle 6 kk. Käy ratasistuinta vasta kun lapsi osaa istua tukevasti.
VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu ytettäväksi juoksukärrynä tai rullaluistimien kanssa.
VAROITUS! kantokassi soveltuu käytettäväksi lapsille, jotka eivät osaa itse nousta istumaan, kääntyä itse, nousta itseensä käsien varaan tai polvien
varaa. Lapsen enimmäispaino: 9 kg.
VAROITUS! Älä koskaan käy kantokoppaa erillisen jalustan ällä. City kopan ulkoinen pituus /ulkoinen leveys 795 mm/430 mm. Kantokassin Ulkoinen
Quadrolift leveys 800 mm/ 400 mm. Kantokassin Ulkoinen Babylift leveys 800 mm/ 330 mm.
HUOMAA! Käy tarkistamassa yttöohjeen viimeisin päivitys Emmaljungan kotisivuilta osoitteesta www.emmaljunga.com
SE
DE
DK
UK
FI
NO
s

Ver el manual de Emmaljunga Classic Sport aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cochecitos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Emmaljunga Classic Sport o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Emmaljunga y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Emmaljunga proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Emmaljunga
Classic Sport
Cochecito
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Emmaljunga Classic Sport más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados