Emmaljunga Scooter S manual

Emmaljunga Scooter S
7.7 · 1
PDF manual
 · 86 páginas
Inglés
manualEmmaljunga Scooter S

Scooter 2.0 / Scooter S

Instruktionsmanual • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Instruction ma-

nual • Gebrauchsanweisung • Seuraavien tuotteiden käyttöohjeet:

DK
FI
UK
DE
NO
SE
Dansk
Side 16 - 29
Norsk
Side 30 - 43
Deutsch
Seite 44 - 57
Svenska
Sida 2 - 15
English
Page 58 - 71
Suomi
Sivu 72 - 85
VIKTIG INFORMATION - LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANNT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DE FÖR FRAM-
TIDA BRUK. DITT BARNS SÄKERHET KAN PÅVERKAS OM DU INTE FÖLJER DESSA INSTRUKTIONER.
Denna produkt motsvarar standard DIN-EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005.
OBSERVERA ! Denna vagn är avsedd för transporten av ett (1) barn från 6 månader - 3 år
med en vikt av maximalt 15 kg.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Använd sittdelen först när barnet kan sitta självständigt.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skatting/inlines.
OBSERVERA! Besök www.emmaljunga.se för senaste versionen, innan du börjar använda produkten.
VIGTIGT! LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG REFERENCE. DIT
BARNS SIKKERHED KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKTIONER!
Dette produkt opfylder DIN-EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005.
BEMÆRK! Dette produkt er beregnet til transport af et (1) barn fra 6 mdr. - 3 år med en vægt på max. 15 kg.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug først klapvognen når barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjte løb.
BEMÆRK! Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.
VIKTIG INFORMASJON! LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK OG GJEM DE FOR FRAMTIDIG BRUK. DITT BARNS
SIKKERHET KAN PÅVIRKES OM DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONER.
Dette produkt opfylder DIN-EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005.
MERK! Dette produkt er beregnet til transport av et(1) barn fra 6mnd. – 3 år med en vekt på maks. 15 kg.
ADVARSEL! Vognen er ikke egnet til barn under 6 mnd. Bruk først vognen når barnet kan sitte selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til jogging eller rulleskøyte løp.
MERK! Besøk Emmaljunga.no for seneste versjon, før du tar produktet i bruk.
WICHTIG! LESEN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG UND BEWAHREN SIE SIE AUF.
WENN SIE DIESE HINWEISE NICHT BEACHTEN, KANN DIE SICHERHEIT IHRES KINDES BEEINTRÄCHTIGT WERDEN!
Dieses Produkt entspricht DIN-EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005.
Dieses Produkt ist für ein (1) Kind im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren mit einem Gewicht von max. 15 kg vorgesehen.
WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn Ihr Kind selbständig sitzen kann.
WARNUNG! Dieses Produkt ist für Jogging oder Skating/Inlines nicht geeignet.
Besuchen Sie www.emmaljunga.de für neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
IMPORTANT! READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.
YOUR CHILD'S SAFETY MAY BE AFFECTED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
. This product complies with DIN-EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005.
This product is suitable for one (1) child from 6 months - 3 years with a maximum weight of 15 kg.
WARNING! The seat-unit is not suitable for children under 6 months.
Don’t use the seat-unit untill your child can sit unaided.
WARNING! The product is not suitable for running or skating.
WARNING! Please visit www.emmaljunga.co.uk for the latest version before using the product.
TÄRKEÄÄ TIETOA – LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ, JA SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA TARVE-
TTA VARTEN. LAPSESI TURVALLISUUS VOI VAARANTUA MIKÄLI NÄITÄ OHJEITA EI NOUDATETA.
Tämä t
uote vastaa DIN-EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005 standardin vaatimuksia
Tämä tuote on tarkoitettu yhden (1) lapsen kuljetukseen. Ratas on tarkoitettu käytettäväksi vastasyntyneestä aina
3 vuoden ikään asti. Lapsen enimmäispaino 15 kg.
VARO ITUS! Ratasosaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapselle alle 6 kk.
Käytä ratasistuinta vasta kun lapsi osaa istua tukevasti.
VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu käytettäväksi juoksukärrynä tai rullaluistimien kanssa.
HUOMAA! Käy tarkistamassa käyttöohjeen viimeisin päivitys Emmaljungan kotisivuilta osoitteesta www.emmaljunga.com
s

Ver el manual de Emmaljunga Scooter S aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cochecitos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Emmaljunga Scooter S o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Emmaljunga y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Emmaljunga proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Emmaljunga
Scooter S
Cochecito
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Emmaljunga Scooter S más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados