Emmaljunga Scooter manual

Emmaljunga Scooter
9.7 · 1
PDF manual
 · 52 páginas
Inglés
manualEmmaljunga Scooter
SE
UK
DE
FI
DK
English page 12 - 21Deutsch Seite 22 - 31Suomi sivu 32 - 41

Scooter

Instruktionsmanual • Brugsanvisning • Gebrauchsanweisung

Instruction manualSeuraavien tuotteiden käyttöohjeet

Svenska sida 2 - 11Dansk side 42 - 51
VIKTIG INFORMATION - SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK
LÄS IGENOM DENNA MANUAL NOGRANT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.
Denna produkt motsvarar standard EN 1888:2005.
Denna produkt är avsedd för transporten av ett (1) barn från 6 månader med en vikt av maximalt 20 kg.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Använd sittdelen först när barnet kan sitta självständigt.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skatting/inlines.
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE
FOR THE PROBER USE OF THIS VEHICLE, BE SURE TO READ THIS USER’S MANUAL CAREFULLY
This product complies with EN 1888:2005
This product is suitable for one (1) child from 6 months with a maximum weight of 20 kg.
WARNING! The seat-unit is not suitable for children under 6 months. Don’t use the seat-unit untill your child can sit unaided.
WARNING! The product is not suitable for running or skating.
WICHTIG! ANWEISUNGEN FÜR SPÄTERE UNKLARHEITEN AUFBEWAHREN
VOR BENUTZUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN! Dieses Produkt entspricht EN 1888:2005.
Dieses Produkt ist für ein (1) Kind im Alter von 6 Monaten mit einem Gewicht von max. 20 kg vorgesehen.
WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.
Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn Ihr Kind selbständig sitzen kann.
WARNUNG! Dieses Produkt ist für Jogging oder Skating/Inlines nicht geeignet.
TÄRKEÄ TIETOA – SÄLYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN
LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT VAUNUJA
Tämä tuote vastaa EN 1888:2005 standardin vaatimuksia
Tämä ratas on tarkoitettu yhden (1) lapsen kuljettamiseen 6 kk. Enimmäispaino 20kg.
VAROITUS! Ratasosaa ei ole suunniteltu käytettäväksi lapsille alle 6 kk. Käytä ratasosaa vasta kun lapsi osaa istua tukevasti.
VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu käytettäväksi juoksukärrynä tai rullaluistimien kanssa.
VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG
LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN!
Dette produkt opfylder EN 1888:2005
Dette produkt er beregnet til et (1) barn i alderen fra 6 måneder. med en vægt på max. 20 kg.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug først klapvognen når barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjte løb.
s

Ver el manual de Emmaljunga Scooter aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cochecitos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.7 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Emmaljunga Scooter o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Emmaljunga y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Emmaljunga proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Emmaljunga
Scooter
Cochecito
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Emmaljunga Scooter más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados