Emmaljunga Twin Cangaroo manual

Emmaljunga Twin Cangaroo
7.9 · 2
PDF manual
 · 124 páginas
Inglés
manualEmmaljunga Twin Cangaroo

Twin Cangaroo & Twin Carrycot

Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung für,

This manual applies to the following product, Seuraavien tuotteiden käyttöohjeet:

Sportvagn, Klapvogn, Sportvogn, Sportwagen, Sportstroller & Sport-rattaat

VIKTIG INFORMATION - SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.LÄS IGENOM DENNA MANUAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN.
Denna produkt motsvarar standard EN 1888:2005, EN 1466:2004
Denna produkt är avsedd för transporten av två (2) barn från 6 mån – 3 år med en vikt av maximalt 15 kg var.
Med Twin korg liggdel (Originaltillbehör) kan vagnen användas från födseln.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Använd sittdelen först när barnet kan sitta självständigt.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skatting/inlines. Den yttre längd/bredd av Twin korg är 800mm /330 mm.
VARNING! Liggdelen/korgen är endast avsedd för ett barn som inte kan sitta upp själv, rulla över på sidan eller kan resa sig på händer och
knäna. Maxvikt av barnet: 9 kg.
VARNING! Använd aldrig liggdelen/korgen på ett stativ.
VIKTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER
VOGNEN! Dette produkt opfylder EN 1888:2005, EN 1466:2004
Dette produkt er beregnet til to (2) barn i alderen fra 6 mdr. - 3 år med en vægt på max. 15 kg hver.
Med Twin City Bag (tilbehør) kan vognen bruges fra fødslen.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug først klapvognen når barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjte løb. Ydermål L/B på Twin City Bag er 800/330 mm.
ADVARSEL! Twin City Bag er kun til et barn som ikke kan sidde selv, rulle om på siden eller kan rejse sig på hænder og knæ. Max. vægt af barnet: 9 kg.
ADVARSEL! Anvend aldrig Twin City Bag på et stativ.
VIKTIG INFORMASJON – GJEM BRUKSANVISNINGEN FOR FRAMTIDIG BRUK. LES IGJENNOM DENNE BRUKSANVISNING NØYE FØR DU
ANVENDER VOGNEN! Dette produkt oppfyller EN 1888:2005, EN 1466: 2004
Denne vognen er beregnet for transport av to (2) barn fra 6 mnd. – 3 år med en vekt på maksimalt 15kg hver.
Med Twin Bag (Originaltilbehør) kan vognen brukes fra fødselen.
ADVARSEL! Sittedelen er ikke beregnet for barn under 6 mnd. Bruk sittedelen først når barnet kan sitte selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løping eller rulleskøytekjøring. Utvendig mål av Twin Bag er 800mm/330mm.
ADVARSEL! Bagen er kun beregnet for et barn som ikke kan sitte opp selv, rulle over på siden eller kan reise seg på hender og knær. Maksimal
vekt på barnet: 9kg.
ADVARSEL! Bruk aldri bagen på et stativ.
WICHTIG! ANWEISUNGEN FÜR SPÄTERE UNKLARHEITEN AUFBEWAHREN. VOR BENUTZUNG ALLE ANWEISUNGEN LESEN!
Dieses Produkt entspricht EN 1888:2005, EN 1466:2004. Dieses Produkt ist für zwei (2) Kinder im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren mit
einem Gewicht von je max. 15 kg vorgesehen. Mit Twin Wanne (Originalzubehör) kann der Wagen von Geburt an verwendet werden.
WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn Ihr Kind selbständig
sitzen kann.
WARNUNG! Dieses Produkt ist für Jogging oder Skating/Inlines nicht geeignet. Die äußere Länge / Breite der Twin Wanne beträgt 800
mm/330 mm.
WARNUNG! Die Liegewanne/ Tragetasche ist nur für ein Kind geeignet, das sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen
oder sich auf Händen und Knien stützen kann. Höchstgewicht des Kindes: 9kg
WARNUNG! Die Tragetasche/ Liegewanne nicht auf einem Ständer verwenden.
IMPORTANT INFORMATION. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. FOR THE PROPER USE OF THIS VEHICLE, BE SURE TO READ THIS
USER’S MANUAL CAREFULLY. This product complies with EN 1888:2005
This product is intended as a means of transportation for two (2) children aged 6 months to 3 years, with a maximum weight of 15 kg.
With the Twin Cangaroo Carrycot (original accessory), the pushchair can be used from birth.
Warning! The seat unit is not intended for children under 6 months. The seat unit can be used when the child is old enough to sit unaided.
This product is not intended for jogging, skating/inlines. The outer length/width is 800mm/ 330 mm.
Warning! The Twin Cangaroo Carrycot is only intended for one child, which cannot sit unaided, roll over to the side or stand up on hands or
knees. Maximum weight of the child in the carrycot is 9kg.
Warning! Do not use the Twin Cangaroo Carrycot on a stand.
TÄRKEÄÄ TIETOA- SÄILYTÄ TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN OTA TUOTTEEN
KÄYTTÖÖN. Tämä tuote hyväksytetty standardin EN 1888:2005, EN 1466:2004 mukaisesti
Tämä tuote on tarkoitettu kahden (2) 6 kk – 3 vuotiaan lapsen, joiden enimmäispaino on 15 kg/lapsi, kuljettamiseen.
Kaksosten kopan (lisävaruste) kanssa tuotetta voidaan käyttää vastasyntyneelle.
VAROITUS! Istuinosaa ei ole tarkoitettu alle 6 kk lapsille. Istuinosaa voidaan käyttää kun lapsi osaa itse istua.
VAROITUS! Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi juoksukärrynä tai rullaluistimien kanssa. Kaksosten kopan ulkoiset mitat (pituus/
leveys) ovat 800 mm/330mm.
VAROITUS! Koppa on tarkoitettu käytettäväksi lapsille, jotka eivät osaa itse nousta istumaan, kieriä tai nousta käsien ja polvien varaan.
Kopan enimmäispaino on 9 kg.
VAROITUS! Älä koskaan käytä koppaa erillisen jalustan päällä.
DK
FI
UK
DE
NO
SE
Dansk
Side 22-41
Norsk
Side 42-61
Deutsch
Seite 62-81
Svenska
Sida 2 - 21
English
Page 82-101
Suomi
Sivu 102-121
s

Ver el manual de Emmaljunga Twin Cangaroo aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cochecitos y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 7.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Emmaljunga Twin Cangaroo o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Emmaljunga y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Emmaljunga proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Emmaljunga
Twin Cangaroo
Cochecito
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Emmaljunga Twin Cangaroo más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados