Emmaljunga Viking manual

Emmaljunga Viking
6.5 · 1
PDF manual
 · 298 páginas
Español
manualEmmaljunga Viking
Instruktionsmanual • Instruction manual • Gebrauchsanweisung

Sport Stroller, Sportwagen, Sport-rattaat & Klapvogn

Viking

Deutsch28 - 50Svenska6 - 27English51 - 71
VIKTIG INFORMATION - SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK. LÄS IGENOM DENNA MANUAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN. Denna produkt motsvarar standard DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007
OBSERVERA ! Denna produkt är avsedd för transporten av ett (1) barn från 0 månader - 3 år.
VARNING! Sittdelen är inte avsedd för barn under 6 månader. Använd sittdelen först när barnet kan sitta självständigt. Maxvikt barnet: 15 kg.
VARNING! Denna produkt är inte avsedd för jogging, skating/inlines. Den yttre längden / bredden av Viking korgen är 795 mm / 360 mm.
VARNING! Korgen får endast användas för transport av ett barn i åldern 0 till 6 månader. Produkten lämpar sig för ett barn som inte kan sitta självständigt,
rulla runt eller stödja sig knä eller händer. Maxvikt barnet: 9kg.
VARNING! Använd aldrig liggdelen / liften på en stativ.
OBSERVERA! Besök www.emmaljunga.se för senaste versionen, innan du börjar använda produkten.
WICHTIG! ANWEISUNGEN FÜR SPÄTERE UNKLARHEITEN AUFBEWAHREN. VOR BENUTZUNG ALLE
ANWEISUNGEN LESEN! Dieses Produkt entspricht DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007
Dieses Produkt ist für ein (1) Kind im Alter von 0 Monaten bis 3 Jahren vorgesehen.
WARNUNG! Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet. Verwenden Sie die Sitzeinheit erst, wenn Ihr Kind selbständig
sitzen kann. Maximales Gewicht des Kindes: 15 kg
WARNUNG! Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet. Die Außenlänge und Breite des Viking-Liegeaufsatzes betragen 795 mm/360
mm.
WARNUNG! Die Wanne kann nur für den Transport eines Kindes im Alter von 0 bis 6 Monaten benutzt werden. Dieses Produkt ist für ein Kind geeignet,
das nicht selbständig sitzen, sich herumdrehen und sich nicht auf seine Hände und Knie hochstemmen kann. Maximales Gewicht des Kindes: 9 kg
WARNUNG! Die Tragetasche/ Liegewanne nicht auf einem Ständer verwenden.
Besuchen Sie www.emmaljunga.de für neueste Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE. FOR THE PROPER USE OF THIS VEHICLE, BE SURE TO READ THIS USER’S MA-
NUAL CAREFULLY. This product complies with DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007
This product is suitable for one (1) child from 0 months - 3 years.
WARNING! The seat-unit is not suitable for children under 6 months. Don’t use the seat-unit until your child can sit unaided. Maximum weight of the child:
15kg.
WARNING! The product is not suitable for running or skating. The outer length and width of the Viking Carry Cot is 795 mm/360 mm.
WARNING! The carrycot / pram body (accessory) can only be used for the transportation of one child from 0 to 6 months. This product is suitable for a
child who cannot sit up by itself, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 9kg.
WARNING! Never use this carrycot on a stand.
WARNING! Please visit www.emmaljunga.co.uk for the latest version of this information before using the product.
LÆS DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEM FOR FREMTIDIG REFERENCE. DIT BARNS SIKKERHED
KAN PÅVIRKES HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKTIONER!
Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007
BEMÆRK! Dette produkt er beregnet til transport af et (1) barn fra 6 mdr. - 3 år med en vægt på max. 15 kg.
ADVARSEL! Klapvognen er ikke egnet til børn under 6 måneder. Brug først klapvognen når barnet kan sidde selv.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke egnet til løb eller rulleskøjte løb.
ADVARSEL! Barnevogns /lift kasse (tilbehør) kun bruges af børn som endnu ikke kan sidde op selv, rulle rundt på maven og komme op hænder og
knæ. Max vægt på barnet 9 kg.
ADVARSEL! Brug aldrig barnevognen et stativ. Den ydre længde/bredde på City Bagen er 795 mm / 430 mm.
BEMÆRK! Besøg www.emmaljunga.dk for seneste version, før du tager produktet i brug.
VIKTIG INFORMASJON - TA VARE PÅ DE FOR FRAMTIDIG BRUK. LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR BRUK OG.
Dette produkt oppfyller standard, DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007
MERK! Dette produkt er beregnet for transport av et(1) barn fra 0 mnd. 3 år.
ADVARSEL! Sportsvognsdelen er ikke beregnet for barn under 6 mnd. Bruk Sportsvogndelen først når barnet kan sitte selv. Maks vekt på barnet 15 kg.
ADVARSEL! Dette produkt er ikke beregnet for jogging, skating/inlines. Den ytre lengden / bredden Viking bagen er 795 mm / 360 mm.
ADVARSEL! Bagen er kun beregnet for barn i alderen 0 – 6 mnd. Produktet egner seg for et barn som ikke kan sette seg selv opp, rulle over på siden
eller reise seg opp hender og knær Maks. vekt på barnet: 9kg.
ADVARSEL! Bruk aldri bagen et stativ.
MERK! Før bruk av produktet sjekk www.emmaljunga.no for siste versjon.
LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT VAUNUA JA SÄILYTÄ NE MAHDOLLISTA TULEVAA KÄYTTÖÄ
VARTEN.
Tämä tuote vastaa standardin DIN EN 1888:2012, EN 1466:2008, EN 1466:2004+A1:2007 vaatimuksia.
Huomaa! Tämä tuote on tarkoitettu yhden (1) lapsen kuljettamiseen. Vaunu on tarkoitettu käytettäväksi 6 kk iästä aina 3 vuoden ikään asti.
VAROITUS! Ratasosaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 6 kk ikäiselle lapselle. Käytä ratasistuinta vasta kun lapsi osaa itse istua tukevasti. Lapsen enim-
mäispaino: 15 kg.
VAROITUS! Ratasta ei ole suunniteltu käytettäväksi juoksukärrynä tai rullaluistimien kanssa
VAROITUS! Vaunukoppaa voidaan käyttää ainoastaan yhden (1) lapsen kuljettamiseen. Soveltuu käytettäväksi vastasyntyneestä
aina 6 kk ikään asti. Vaunukoppa soveltuu käytettäväksi lapsille, jotka eivät osaa itse nousta istumaan, kääntyä itse, nousta itseensä käsien tai polvien
varaan. Lapsen enimmäispaino: 9 kg.
VAROITUS! Älä koskaan käytä kantokoppaa erillisen jalustan päällä. Viking kopan ulkoiset mitat, Pituus ja leveys, ovat 795 mm / 360mm.
HUOMAA! Viimeisimmän päivitetyn version käyttöohjeesta löydät Emmaljungan kotisivuilta osoitteesta www.emmaljunga.se
SE
DE
UK
Dansk72 - 93Norsk94 - 115Suomi116 - 137
DK
NO
FI
s

Ver el manual de Emmaljunga Viking aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Cochecitos y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Emmaljunga Viking o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Emmaljunga y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Emmaljunga proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Emmaljunga
Viking
Cochecito
Español, Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Emmaljunga Viking más abajo.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados